PVC Entrance Mat

ใช้สำหรับดักฝุ่น   และสิ่งสกปรกต่าง เช่น กรวด หิน ดิน ทราย ที่อาจติดมากับรองเท้า อันก่อให้เกิดความสกปรกและทำลายพื้นอาคารบ้านเรือน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอาคาร และยืดอายุการใช้งานวัสดุปูพื้นให้มีความคงทน สวยงาม ยาวนานยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับวางไว้บริเวณภายนอกและภายในประตูทางเข้าอาคารบ้านเรือน

ป้องกัน   ช่วยลดดักฝุ่น กรวด ทราย ที่อาจติดกับรองเท้าเข้ามาภายในอาคาร
ปลอดภัยป้องกันการลื่นไภลขณะรองเท้าเปียกชื้น 
ประหยัด ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอาคารยืดอายุการใช้งานวัสดุปูพื้นให้มีความงคงทน สวยงาม ยาวนานยิ่งขึ้น
สีสัน         มีสีสันให้เลือกหลากหลายถึง 6 เฉดสี
 

MA01
MA02
MA03

MA04
MA05
MA06
พรมพีวีซีดักฝุ่น (ชนิดแผ่น)   ขนาด : กว้าง 45 ซม. X ยาว 60 ซม. X หนา 13 มม.
                                      ขนาด : กว้าง 60 ซม. X ยาว 90 ซม. X หนา 13 มม.
                                      ขนาด : กว้าง 90 ซม. X ยาว 120 ซม. X หนา 13 มม.

พรมพีวีซีดักฝุ่น (ชนิดม้วน)    ขนาด : กว้าง 120 ซม. X ยาว 12 ม. X หนา 13 มม. 

*ราคาจำหน่ายยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
   ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   พรมพีวีซีดักฝุ่นชนิดม้วน ชายยกม้วนกระเบื้องยาง

อุปกรณ์

พรมดักฝุ่น

อื่นๆ

Visitors: 340,794